• Feldman Edvardsen posted an update 4 months ago

    По
    Bgvhod е свързано с споделяне на информация и това винаги е хубаво. Съвременните домоуправители често трябва да бъдат иконом и майор домо, съчетавайки традиционни умения като управление на винарската изба и сервиране на напитки, заедно с техническо ноу-хау за изготвяне на сложни финансови бюджети на домакинствата или експлоатация на системи за интелигентен дом.