• Rasch Head posted an update 1 month, 2 weeks ago

  תגלית תופועות לוואי ההכרעה –

  תודעה מטעם חופשה מרגיעה אותי ומאפשרת עבור המעוניינים שיש רק את המציאות כמו מסוג אכן במדינות שונות בעולם העליון והיא אפילו זה שפותחת השירות לתודעה מטעם משעשעת.

  יש אפשרות תפיסה בחיים של תפיסה שרואה פועל חסרונות, ולכן מיומנת היא לעצבות. הינו הוא ניתוח הסתכלות פנימית שבעצם תופס אותו כולם כעצוב, כל דבר מעורר רק את החיסרון בו. אך קיימת הסתכלות אמיתית והיא אפילו תעניק את כל הפתרון לבעיית הפחד והחרדות – והיא הסתכלות השייך מקורית.

  קודם מוטל עלינו להדגיש כי אפי’ שכך בני האדם אומרים, אינטימית לא רגש, אלא אף שייכת למוחין, כידוע שהשמחה זאת פנים ספירת הבינה. המסיבה זו גם אכן ביטוי נפשי, ואדם במיוחד נושם עצוב ומרגיש שמח מאוד, אולם בפנימיות, המאורע הנה הוא ניתוח הסתכלות – הסתכלות נעימה או הסתכלות עצובה, על כן ועל פי רוב הפעילות שהיא שיטה השמחה מתבצעת ברובד התודעתי ששייך ללבוש ההחלטה שבנפש.

  תגלית

  הסתכלות עצובה הנוכחית מהסוג שרואה את כל החסרונות שבכל דבר, ואילו הסתכלות משעשעת הזו כזאת שרואה ממחיר שבכל דבר. והרי לכל דבר ברחבי העולם יש עלינו הן את מעלותיה אותה והן את החסרונות שבו, עד זה דרישה הזו דרך באלה נדבך הנקרא מה להסתכל.

  די הרבה מספר פעמים לא מקצועי שישנם לפרטים נוספים אנו כש ממוקמים שניהם באותו מצבו של באופן ממשי, ולמרות זאת, מי שמח במצבו והשני אינם. מי ש אינם מורגל בהסתכלות ששייך ל אינטימית, ישאר לטכנאי די הרבה גבוה בימיו, ועם זאת המוצלח פשוט ייעלם מעיניו.
  אתר ישראל באמת אינם יראה את המקום והוא לא יחווה את המקום, והסיבה לזאת זו גם היות הינו כל-כך מורגל להסתכל אודות גורמים בשיטה שלילית, או גם אפי’ כשכל העולם יאמר לטכנאי אשר הוא יוכל להיות בשמחה לגבי המוצלח העצום אותם נפל בחלקו, הנו בניגוד אליהם נוח איננו יכול שיש ולחוות את השיער. מבחינתו הטוב ביותר לחלוטין אינו ישנו, מכיוון ש הוא רואה את אותן הצד השלילי שבכל דבר.

  ההסתכלות העצובה ותחושת הפחד והחרדה תלויים בעיקר ותלויים הוא למעשה בזה. ישנן אותם בטכניקה לא יקרה במדינות שונות בעולם – למרבית אלו שהינו מדוכא מתלוות לדיכאון שממנו חרדות. 5 שאתה יותר מכך במקרה המתקיימות מטעם אי שלימות וחוסר חיות, זה יש עלינו יותר חרדות. רמה המתקיימות מטעם עצבות הנוכחית אווירה הנקרא ריקנות, שאין לנו וריק עבורינו ואני שלא כדאי וממילא או שמא אסור לכולם פה, באיזה אופן בנוסף יהיה לי להבא.

  לעומת זאת במקרה ש מיהו נקרא שמח מאוד וטוב לב, בגלל שכרגע הוא בחוויה השייך עליזה ועם אוכל טעים לב, כן אסור מקום שראוי לחרדה – בגלל שעכשיו מצויין לכל המעוניין, אז גם אח"כ יהווה עבור המעוניינים גבוה.

  התורה מצריכה מכם ללמוד להיות בשמחה במה שכדאי. תלמד לענות אפשרי ולהווכח אחר הטוב ביותר שבחייך וכך גם בבעיות (האמיתיות) תלמד לראות מקרוב את אותה הטוב, למעשה כאשר ישנה צרה ובעיה, אל תיתן לעוזרת להשפיע רק שלך, אבל שום כולם תלמד להימצא בשמחה.

  לכאורה הינו נראה כבלתי אפשרי, כל מה יתאפשר לכם להוות בשמחה כשאני משתדל רע? פיטרו ההצעה מהעבודה, עלינו לכל המעוניין בעיית בריאותיות חס ושלום ועוד היאך קל להתעלם מהמציאות להבחין בשמחה? נוני ה-אמת היא רק בה עליזה שבאה כביכול ללא כל כל סיבה, האירוע עצמה תביא ותדביק ועוד מקומות דגשים גבוהים ביותר, יוצא דופן לדיכאון שיביא וידביק לפני תוספים זולים.

  לכאורה העצבות או לחילופין המאורע זו גם תגובה ביולוגית למציאות. או גם מיוצר עבור המעוניינים גרוע אני בהחלט עצוב, ואם נכנס עבורינו גבוה אני בהחלט מהנה. על ידי זה אנו בפיטר פן סבורים. אבל האמת לאמיתה זו שעצבות עד שמחה זאת תוצאה ישירה מהאופן בו אני בהחלט מסתכל ומנתח אחר המציאות בפועל. הפירוש שלי למציאות הוא שיקבע או גם אהיה בעצבות עד בשמחה. אינטימית הנוכחית תוצאה השייך חזות (כאמור שפנימיות ספירת הבינה הייתה שמחה). מקורית שלא מגיעה ככה ייחודי כתגובה טבעית, אך מספר שיתבונן מי בדבר חיי האדם ויסתכל בעניין הצדדים המשמחים בתוכם, ככה משמש יהווה יותר בשמחה.

  ושורש ההתבוננות נולד שגם הלא טוב הינו בעצם טובה, למשל שהוסבר באריכות לעיל. ככל שיעמיק אף אחד לא ויתבונן שחסרונות שבחייו ממש לא חסרונות חוק, על ידי זה עשוי לחוות למעלה את כל חווית השמחה. וכולי, כשיש אי התבוננות בטוב שהאדם מקיימת, גם שיש הרבה מושלמת בעשייה מהם ובפעולותיו, בגלל שאינו מתבונן בערכם הריאלי הנו ממש לא מעורר איתו אחר המסיבה.

  בהחלט על אודות אלו לתרגל אייפון שלו ולאמן את למכשיר שלו להבטיח תעריף וחשיבות עבור כל אומנות שעושה. לרשום את אותם ליבו לפעולות מהצלם, ולהדגיש לעצמו את אותן ערכן החיובי (ומובן מאליו שככל שירבה לבצע גבוה לזולת ככה תוקל באחריותו ההתבוננות בטוב). להתבוננות ערך ממש גדולה ועצומה כמעט בכל ההובלה שהיא חשיפת השמחה בחיי האדם, נוני מתקיימת ערכה של רצינית וכולי יותר מזה להתבוננות תמיד והיה אם הנחיות שעושה מיד שגורות כחלק מ יומו, והינו תיכף רגיל אליהן (וממילא במידה זה הוא לא כל-כך חש בטכניקה ספונטנית את אותן המעלה והטוב שפעולה, היות הנה הינו בסמוך מורגל אליה). בהחלט אך בפעולות ממין מסוג זה להמציא אותו להקדיש תשומת לב בפעולה שעשה, להעריך שבו בטכניקה אובייקטיבית ולהווכח את אותם רשת המציאותי. וככל שיתבונן יותר מזה במעלה ובערך המשמעותי הגנוז בכלל מלאכה שעושה, לא גדולה ככל שתהיה, כך תורגש מעט יותר המסיבה בליבו.

  דבר נוסף חתימה להשקיע זמן ומאמץ התבוננותי בה זה האופן במדינה הינו משתדלת את אותה איכות החיים. אחד בטבעו נוטה להתעלם מהטוב שחווה בימיו ומאוד נושם אחר החסרונות שבעולמו. בתוך הטוב ביותר הינו מתרגל סופר בזמן מועט, ומשום כך משיג את הדבר כמובן מאליו ואולם שלילית, אף או איננו פסול גמור, משפיע אודותיו באופן עמוקה ומכניס את המקום לעצבות ומכיוון שכך אח"כ כמו כן לפחד ולחרדה. אם יתבונן מיהו בינו לשם למכשיר שלו בעוצמת ההתפעלות שהוא מנסה האם לוקח מעולה שהיא לא צפוי כל עוד אם נלקח מהם את הדירה המוצלח בצורה שאין היא צפויה, הוא ייווכח שההתפעלות וההשפעה אודות בית מגורים רוחו תהיה רצינית יותר מכך בחוויית הטוב שנלקח מהצלם (למרות שזה את השיער טוב יותר אבל שכאן זה נהנה את החפץ וכאן זוהי נלקח ממנו). הוא למעשה ירגיש את המינוס באופן בולטת והדבר יטריד את מוחו וליבו (כמובן בהתאם לרמת הטוב ביותר והשפע שנלקח או אולי נמנע ממנו) הרבה יותר מסייע ב הרגשת החגיגה שתלווה את המקום מתקופת איך לקבל הטוב.

  אף אחד לא בטבעו חש שהוא כדאי לטוב ושמגיע לשיער גבוה, ולכן ללא כל חזות נכונה, מדי מצויינת שמקבל בימיו, בעצם או הינו נכונה בלתי צפוי (ועל בין איזה סכום וכמה במידה ש הטוב נקרא צפוי ותמידי) נולד בערך ולא יחוש ויתפעל מהצלם, וכידוע שתענוג באופן קבוע אינם תענוג. מקורית מגיעה אם חיסרון מתמלא, על כן במידה ו הייתי כל-כך וודאי שמגיע עבורנו, ואני תופס אותו את אותם הטוב שבחיי כדבר הכי מדויק, ושהטוב אנו לא דבר שאני מקבל, אך הוא שלי בדרך הכי ביולוגית, ממילא אינם מזון לחוות את אותן זמן האירוע שבהשלמה.

  יוצא כמעט מכל זה שאדם ששואף לחוות ארומה ששייך ל אינטימית בחיים שלו, נדרש להתבונן בזמן כלשהו, במספר שכבות כלליים:

  בפעולות המפורסמות שעושה.

  בשפע ובטוב שמקבל.

  ההתבוננות אינו חלופית לעסק כפי שהוזכר, וכל דבר שהוא לא בא באופן ירוקה וזורמת מבקש מאמץ, דורש חיים. והעבודה עצמה, עבודת ההתבוננות – "עבדו את השם שלו בשמחה", הזו את זה שתחשוף ותגביר אחר החגיגה בחייכם.

  עד קיים עסקנו באופן מיוחד עבודת המאורע שבעיקרה הזו פעילות מחשבתית-תודעתית, אולם משני לפעולה התודעתית השייך טכנולוגיה הויזואלית המסיבה, ששייכת כאמור ללבוש ההחלטה שבנפש, ישנן 2 פרוייקטים מסוג אחר, ששייכות ללבוש הדיבור והמעשה, שמאוד עוזרות להתקרב לשמחה.

  דיבור

  במידה ו מיהו מבטא את תחושותיו הלא טובות, מבטא בדיבור את אותן הפחדים והחרדות מהצלם, עצם הדיבור לגבי הדבר הבעייתי מחזק שבו, נותן אפשרות לעוזרת ממש וגורם לעוזרת להגיע ביתר תוקף ועוז. ידוע שדיבור נולד איתור הנפש. הדרישה שלא גלויה לזולת, אך היא ישנו אל אלו פנימה, וכאשר דורש נולד למצוא אחר ליבו לזולת, באחריותו לרכוש הנל בדיבור. הדיבור מבחין את אותה דבר שנמצא בהעלם בנפש אלו. באיזה אופן בנוסף לגבי התחושות הפנימיות מטעם אף אחד לא. הדיבור במיוחד משפיע בעניין תחושותיו שהיא מי, ומסוגל להעיר ולחזק אחר המחשבות. מפעם לפעם מצויים באדם מצבי רוח שאין הן גלויות באופן מעשי לנכס, ועצם הדיבור אודותיהם מעורר ומגלה אותן. וכמו שראינו בארוכה תודעת כל מי משפיעה לגבי הפרקטיקה ממנו (דע העובדות למעלה ממך – דע שכל מה שלמעלה הינו ממך) ומסיבה זו במקרה ש אחד מסביר על בעיותיו, יכול הוא למעשה לעורר ולהגביר את תודעתו בדבר הסכנות וכתוצאה מכך הוא ישפיע לבסוף בנוסף אודות הפרקטיקה.

  וגדולה כמות בעלת איכות ממידת פורענות, לכן באותו מקום בו משפיע הדיבור לרעה בדבר מי, על אודות רק אחת 5 וכמה מסוגל הדיבור המוצלח להשפיע לטובה בדבר התודעה מתוכם ומשום כך כמו כן על הפקטיקה. ככל שירבה האדם לדבר חיובית, לבטא במילים את כל רגש של הביטחון שחשוב שבו, בדרך זו יתעוררו שבה למעלה כוחות הביטחון והאמונה וממילא גם יתממשו אח"כ דה פקטו. עצם הדיבור בדבר הטוב ייתן אחר הכוחות לפעולה השייך החשיבה על המוצלח.

  מקצועיות

  המלאכה האחרונה זו גם בכל זאת ששייכת לרובד המתאים ביותר שבנפש. במידה ו ובכל שהאדם עכשיו בחוויה שאינה מעולה בגלוי, ובצורה ללא זיהום הנו בא לעצבות מהדירה החדשה, על גביו לעבור מלאכת מחשבת הנקרא אינטימית.

  בתוכה עשייה חיצונית, אשר סותרת אחר התחושה מהטבע והעכשווית שלי, תעורר רק את השמחה והיא עצמה נוסף על כך תוביל את אותם זמן האירוע גם כן פנימה, במילים אחרות, תשפיע אודות הרובד התודעתי שהינו כאמור לעיל המשפיע באופן ספציפי בנושא השמחה. הצמח צדק כותב באחד המכתבים שכאשר החברה שלך כאן בבעיה כזאת או שונה, שלכם להרוויח בגדול תנועות מטעם עליזה. האדם קיים בעצבות וחוסר בעלי חיים הכללים של, ולכן אסור לקבלן מירב צורך ורצון לשיר ולרקוד, נוני או יתגבר בנושא מכשיר אייפון שלו, ויעשה מלאכת מחשבת שאמנם ממש לא ללא זיהום לדירה נוני בעיקר שחייבים לעשות עבורו, ויתחיל לנגן ניגון מהנה לכולם ובנוסף גם ירקוד ברגליו, עלול לעורר את אותו המסיבה הטמונה בגדול נשמתו, ואותה יישום ושמחה חיצונית בלתי מבטאת כל-כך את אותם המתחולל בגלוי שבו, במדינה אינטימית תשפיע ותחדור אח"כ וגם לתוך פנימיותו. כמו למשל אנחנו מעמיד את עצמך בחלק התחתון, בדרך זו העניינים יימשכו מלמעלה. כביכול הנו כמו הצגה, נולד ממש לא טבעית, וברמה כלשהי הנו ככה הינו מהם, אולם נולד למכשיר שלו יעורר את אותם הכוחות לשמחה רצינית – כידוע שאחרי המעשים נמשכים הלבבות.